Yshopnoosa.com

Vad är VoIP Socket portar?

Dator-baserade röst-över-Internet Protocol (VoIP) vägar telefonsamtal över Internet, vilket minskar kostnaderna för både tjänsteleverantören och användaren. VoIP gör detta genom anslutningen av socket portar.

Definition

En socket port hänvisar till två saker. Sockeln är IP-adressen som en dator använder för åtkomst till en VoIP-tjänst, och porten är vad datorn öppnar och ansluter genom att få tillgång till det uttaget. Upp till 65 535 portar är tillgängliga, men de är inte alla används av VoIP

Typiska Socket portar för VoIP

Det finns några typiska portar som används av VoIP-tjänster. Session Initiation Protocol-baserade VoIP använder 5060 hamnen, medan H.323-baserade tjänster använder portarna 1719 och 1720 för åtkomst till VoIP.

Problem

Om du använder en brandvägg som skyddar din dator från hackare, kan du behöva öppna portar som anges ovan för att använda VoIP-tjänster på din dator. Vanligtvis kan du göra detta från din brandvägg allmänna inställningar eller Inställningar-menyn.