Yshopnoosa.com

Hur man utvecklar Access 2002-databaser i Access 2007

Hur man utvecklar Access 2002-databaser i Access 2007

När Microsoft släppte deras kontor 2007 sviten, en till synes mindre ändring visat sig få stora återverkningar. Alla Office-program ändras deras filnamnstillägg. I Microsoft Access fall blev den gamla MDB-formen ACCDB. Detta innebar att någon fil utvecklat och sparas enligt standardinställningarna i Access 2007 blev oförenlig med Access 2002. Det finns dock en enkel lösning; Det innebär att återgå till gamla 2002-kompatibel .mdb förlängning.

Instruktioner

1 Öppna den databas som du vill spara i Microsoft Access 2007.

2 Välj "Spara som..." i Arkiv-menyn.

3 Ange ett namn för filen.

4 Klicka på den nedrullningsbara menyn och välj "Access 97-2003-dokument (*.mdb).

5 Klicka på "Spara". Denna fil kommer nu att arbeta i Access 2002, men förblir 2007 kompatibla.