Yshopnoosa.com

Hur du använder Microsoft Word & tillgång

Word och Access är två datorprogram som är designad och skapad av Microsoft. Microsoft Word och Access bidra till att öka produktiviteten och arbetsflöde. Microsoft Word används för att skapa en mängd olika dokument. Använder Word är lätt, när du känner till grunderna. Microsoft Access används för att skapa databaser och former. Dessa två program är en viktig del av Microsoft Office-nätverket.

Instruktioner

Hur du använder Microsoft Word

1 Klicka på "Start" i nedre vänstra hörnet av skrivbordet. Välj "Alla program" och klicka på "Microsoft Word." Programmet öppnas. Klicka på "File" och välj "Nytt" att skapa ett nytt projekt. En tom sida visas, där du kan skapa ett dokument. En blinkande markör visas på den tomma sidan. Du kan börja skriva ditt dokument.

2 Markera det teckensnitt du önskar genom att klicka på fliken "Hem" och Visa gruppen "Teckensnitt". Du kan klicka på den nedrullningsbara menyn Välj teckensnitt. Du kan också välja teckenstorlek genom att klicka på den nedrullningsbara menyn med nummer som visas. Om du har en tidigare version av Word, kan du bara klicka på den nedrullningsbara menyn; Det är inte en "Home"-fliken. Om du vill sätta en klocka på ett ord eller en fras, klickar du på "B." Vill du kursivera ett ord eller en fras, klicka på "I". Detta fungerar på äldre och nyare versioner av Microsoft Word.

3 Lägga till punkter i dokumentet genom att klicka på rutan som visar tre prickar och tre motsvarande linjer. När du klickar på rutan, visas en kula. Fortsätta genom att skriva text. Du kan klicka på "Enter" för att generera mer kulor.

4 Klicka på "File" och välj "Spara" för att spara dokumentet. Om du vill skriva ut dokumentet, klicka på "File" och välj "Skriv ut".

Hur du använder Microsoft Access

5 Klicka på "Start" i nedre vänstra hörnet av din skrivbordet och välj "Microsoft Access" i listan alla program. Microsoft Access öppnas, så att du kan skapa ett nytt dokument. När Microsoft Access öppnas visas guiden. Du kan välja en mall att använda som dokumentet eller välja "Tom sida" börja från början.

6 Välj mellan vyn"Design" och "Databladsvyn" när du skapar ett nytt dokument. Vyn"Design" används när du konfigurerar den nya databasen format och design. "Databladsvyn" används för att redigera, flytta och ta bort databasvärden. Du kan välja din önskad vy från toppen av sidan.

7 Lägga till data i databasen genom att markera en rad och ange information. Du kan lägga till information på varje rad, om du önskar. När du har lagt till uppgifter till databasen, kan du spara din fil. Klicka på "File" och välj "Spara" för att spara din databas. Om du vill skriva ut din databas, kan du klicka på "Arkiv" och välj "Skriv ut".