Yshopnoosa.com

Ange en Port i PHP-kod till MySQL

Det är viktigt att ange en port när du ansluter till en MySQL-databas, om porten är olika från standardport 3306. PHP kan användas för att ansluta till en MySQL databas, som du kan fråga för att hämta data att visa på din webbsida. Du kan ange en hamn som en del av värdadressen inom PHP-funktionen "mysql_connect," som används för att ansluta till en MySQL-databas.

Instruktioner

1 Öppna din PHP källkod fil i en textredigerare, till exempel Windows Anteckningar.

2 Lagra värden för MySQL-databasen värdadress, port, användarnamn och lösenord i PHP-variabler. Till exempel:

$host = 'myserver.com'; $port = '13306'; $username = "myname"; $password = "mittlösenord";

Alternativt, du kan kombinera värden och port med hjälp av den ":" karaktär. Till exempel:

$host = 'myserver.com:13306';

3 Ansluta till MySQL-servern med funktionen "mysql_connect (värd, användarnamn, lösenord)". Till exempel:

$mysql_link = mysql_connect("$host:$port",$username,$password);

4 Nära MySQL-anslutning när du är klar med det med funktionen "mysql_close(link_identifier)". Till exempel:

mysql_close($mysql_connect);

5 Spara PHP-filen och öppna den på din server för att se till att det fungerar korrekt.

Tips & varningar

  • PHP-kod måste finnas inom "<? php"och"? >" taggar.