Yshopnoosa.com

Hur man skär upp en film med FFmpeg

Med hjälp av FFmpeg, Linux - och UNIX-baserade video konvertering verktyg, kan du klippa dina filmklipp i segment. Detta kräver du klippa segmenten individuellt, snarare än en enda kommando att skära flera segment på en gång. Kommandot skär skär från en start segmentet avsnitt för en utsatt tid. När du är klar skär filen, kan du flytta på det följande segmentet.

Instruktioner

1 Öppna din Linux Terminal och navigera till katalogen video. Denna process kommer att variera beroende på din Linux-distribution, så Läs dokumentationen om du är osäker.

2 Skriv följande kommando med exempel indatafilen "input.avi," exemplet output file "output1.avi," exempel starttiden för en timme, fem minuter och 10 sekunder "01: 05:10" och varaktigheten av fem minuter "00: 05:00:"

ffmpeg - sameq -ss 01:05:10 -t 00:05:00 -i input.avi output1.avi

3 Tryck på "Enter". Upprepa för alla andra redigerade segment.