Yshopnoosa.com

Hur du konfigurerar Outlook 2007 till Auto nedgång om bokade

Microsoft Office Outlook 2007 e-ansökan innehåller en kalender som kan du skapa och godkänna utnämningar och mötesinbjudningar. Du kan konfigurera funktionen för att acceptera automatiskt (eller automatiskt ska markeras som "preliminärt") mötesinbjudningar från andra Outlook-användare, och du kan också konfigurera den för att auto-nedgången möten om ditt schema är markerat som "Upptagen."

Instruktioner

1 Öppna Microsoft Outlook 2007.

2 Klicka på alternativet "Verktyg" i den övre navigeringsfältet och klicka på "Alternativ".

3 Klicka på "Kalender alternativ."

4 Klicka på "Resursschemaläggning."

5 Markera kryssrutan "Automatiskt nedgång motstridiga mötesförfrågningar".

6 Markera kryssrutan "Automatiskt nedgång återkommande mötesförfrågningar" om så önskas.

7 Klicka på "OK". Outlook 2007 har nu konfigurerats att automatiskt avböja mötesförfrågningar när tiden har markerats som "Upptagen" i kalendern.