Yshopnoosa.com

Hur man lista med HTML på Craigslist

Hur man lista med HTML på Craigslist

Craigslist är en webbplats som används av människor runt om i världen att byteshandel och sälja produkter och tjänster. Många annonser på webbplatsen är svåra att läsa eftersom texten är alla packade tätt samman. Du kan göra din annons stå ut med hjälp av HTML-formatering om du vill aktivera din information i tydliga, koncisa listor. Det finns tre typer av listor som stöds av Craigslist, som kan göra din annons lättare att läsa och mer tilltalande till tittarna.

Instruktioner

1 Börja en ny annons utstationering på Craigslist. För att göra detta, klicka på länken "post till classifieds" i det övre vänstra hörnet av skärmen och följ den på skärmen instruktioner för typ av annons som du vill skapa.

2 Skapa en oordnad lista med följande kod:

< ul >

< Li > första punkten på listan

< Li > andra punkten på listan

< Li > tredje punkt på listan

< /ul >

Varje < li > kommer att ersättas med en punkt, att göra listan visas så här:

• Första punkten på listan

• Andra punkten på listan

• Tredje punkt på listan

3 Skapa en ordnad lista med följande kod:

< ol >

< Li > första punkten på listan

< Li > andra punkten på listan

< Li > tredje punkt på listan

< /ol >

Varje < li > kommer att ersättas med ett nummer i tur och ordning. Listan ser ut såhär:

Första punkten på listan

Andra punkten på listan

Tredje punkten på listan 4 Skapa en ordbok lista, även kallad en definitionslista, med följande kod:

< dl >

< dt > steg 1 </DT >

< dd > detta är det första steget < /dd >

< dt > steg 2 </DT >

< dd > detta är det andra steget < /dd >

< dd > och mer information om det andra steget < /dd >

< /dl >

Listan Ordlistans har två Taggar. < dt > skapar en rubrik, medan < dd > skapar en indragen sub lista. I exemplet ovan skulle se ut ungefär så här:

Steg 1

.......... Detta är det första steget

Steg 2

.......... Detta är det andra steget

......... Och mer information om det andra steget

Observera att perioderna som har lagts till bevara indraget i denna artikel. De visas inte i själva koden.

5 Bokför ad följande den på skärmen instruktioner.