Yshopnoosa.com

Hur du bifogar en bärbar dator till en projektor

Bifoga en bärbar dator till en projektor för förstoring digital video, foton eller presentationer. Använda VGA-porten på din bärbara dator för att göra anslutningen mellan din laptop grafikkort och projektorn. När anslutningen har upprättats kan du omedelbart visa webbplatser, filmer och andra mediefiler med projektorn.

Instruktioner

1 Hitta VGA-porten på sidan av den bärbara datorn.

2 Infoga en sida av VGA-kabeln till porten på den bärbara datorn, och dra fast skruvarna på vardera sidan av kontakten.

3 Koppla den andra sidan av kabeln till den "VGA IN" porten på Inmatningspanelen för projektorn. Fast de två skruvarna på kontakten. Klicka på "Start"-menyn på den bärbara datorn, skriv "projektor" i sökfältet. Klicka på "Anslut till projektor" alternativet i listan av resultat för att aktivera videoutgång på datorn.

4 Slå på projektorn och tryck "Källa Sök"-knappen tills bilden från den bärbara datorn visas på projektorns skärm eller visningsfältet.