Yshopnoosa.com

Hur du aktiverar formuläret sparar i Adobe Acrobat

Om du har en lång form du har skapat i Adobe Acrobat 8 Professional, kan du aktivera formuläret besparing. Användare som kommer åt formuläret via Adobe Reader sedan kan spara formuläret före eller efter att skicka den.

Instruktioner

1 Starta Adobe Acrobat 8 Professional och öppna ett PDF-dokument som innehåller en form som du vill att besökare ska spara vid åtkomst till formuläret i Adobe Reader.

2 Välj menyn "Avancerat" och klicka på "Aktivera användning rättigheter i Adobe Reader" för att öppna dialogrutan "Aktivera användning rättigheter i Adobe Reader".

3 Läs igenom rutan och se till att du är medveten om vad detta alternativ kommer att ge för dina användare. Användare kan spara formulär datum, använda pålägg verktyg, underteckna fält för underskrift och signera PDF.

4 Klicka på knappen "Spara nu" längst ner på den "Aktivera användning rättigheter i Adobe Reader" att stänga dialogrutan och öppna dialogrutan "Spara som".

5 Använda "Spara i" drop-down lista och fil trädet för att bestämma var du vill spara öppna formuläret.

6 Skriv det namn du vill ge filen i textrutan "Filnamn".

7 Stäng dialogrutan med knappen "Spara". Denna åtgärd bör automatiskt tar dig tillbaka till ditt Acrobat-formulär. Spara för denna form har nu aktiverats.

Tips & varningar

  • Du måste följa denna process om du vill aktivera formuläret sparar för varje form ska spara med Adobe Reader-användare.