Yshopnoosa.com

Hur länge bör en Cat5 Patch-kabel?

Hur länge bör en Cat5 Patch-kabel?

En cat5 patch-kabel har en maxlängd på 328 fötter.

Maximal längd på Cat5 patchkabel

Maxlängden för en kategori 5 patch-kabel är 328 fot, enligt Syscon Cables. Längre kablar ger dig mer utrymme för routing och placering av utrustning. Du har tillräckligt långa för att placera två bitar av nätverksutrustning en bit isär för bekvämlighet ändamål om så önskas.

Ökad signalförlust över avstånd

Enligt Cat 5 kabel Co, längre kablar närvarande komplikationer, såsom signal nedbrytning. Ditt nätverkshastighet kan sakta ner på grund av signal förluster över längden av kabeln. Ju längre avståndet din signal måste resa, desto större chanser signalen förlorar sin integritet.

Nedersta raden

Ju längre kabeln, de mer fel som kan inträffa vid dataöverföring. Fel också minska hastigheten på dataöverföring. Även om du kan köpa en Cat5 patch-kabel upp till kommer att 328 fot, med hjälp av en bara tillräckligt länge för att ansluta din utrustning till nätverket säkerställa en högre grad av data integritet och överföring hastighet.