Yshopnoosa.com

Hur du ansluter min iPad till min TV

Med Apple Composite AV-kabeln kan du ansluta din iPad till TV: n. Denna anslutning kan du både Visa bilder och lyssna på ljudet från din iPad på din TV. Med andra ord, genom att ansluta din iPad till TV: n, kan du titta på filmer, lyssna på musik och göra presentationer med hjälp av din iPad på din TV.

Instruktioner

1 Anslut Apple Composite AV-kabeln till din iPad port.

2 Anslut den gula kompositvideokabeln till en "Video" ingång på din TV.

3 Anslut de röda och vita sammansatta kablarna till en "Audio" ingång på din TV. När du gör ljudanslutningarna, matcha kablar färger till ingångarna på TV: n.

4 Tryck på knappen "Input" på TV: n tills du ser bilden från din iPad visas på din TV.