Yshopnoosa.com

Hur du visar nästa och föregående sidorna i en PageControl ScrollView

Om ett iPhone-program med PageControl ScrollView programmering kan du inklusive mer än en sida. På grund av sin storlek, kan inte iPhone skärmar Visa för mycket information på en gång, så med flera sidor är en gemensam lösning. Dock om du har flera sidor, visas de inte som standard. Du måste lägga till ett annat element i din kod för att lägga till nästa sida och föregående sida knappar. De visas som små cirklar längst ned på skärmen.

Instruktioner

1 Öppna programmets huvud koden filen i valfri textredigerare.

2 Lägga till följande rad i slutet:

(IBAction) changePage; 3 Öppna programmets huvudkoden filen i valfri textredigerare.

4 Lägg till följande kod till botten, innan den avslutande hakparentesen:

(IBAction) changePage {uppdatera vyn bläddra till lämplig sidaCGRect ram.Frame.Origin.x = self.scrollView.frame.size.width * self.pageControl.currentPage;Frame.Origin.y = 0;Frame.size = self.scrollView.frame.size;[self.scrollView scrollRectToVisible:frame animerade: Ja];} 5 Spara båda filerna. IPhone nästa och föregående knappar nu Visa.