Yshopnoosa.com

Hur man Visa en. SNP-fil på Windows Mobile

Microsoft Access är det program som genererar ".snp" filer. Dessa filer används för att lagra rapportögonblicksbilder, som är ett särskilt dokument som innehåller datavisualisering i en mängd olika sätt, bland annat via grafer eller diagram. . SNP filer är främst avsedd för visning endast. Formatet skapades för människor som vill visa rapporter i Microsoft Access, men inte har programmet installerat.

Instruktioner

1 Besöka snapshot viewer för Microsoft Access-webbsidan som tillhandahålls av Microsoft. En länk till den här sidan har lämnats i avsnittet resurs. Se till att besöka denna sida via din Windows Mobile-enhet.

2 Hämta och installera programmet snapshot viewer på Windows Mobile-enheten.

3 Starta programmet snapshot viewer. Öppna filen .snp som du vill visa.