Yshopnoosa.com

Hur kan jag uppgradera från Great Plains 8?

Om du fortfarande har Microsoft Dynamics Great Plains 8 installerat på din dator, kan du inte längre få stöd för det från Microsoft Business. Men med Great Plains 8 installerat, du är berättigad till en uppgradering till Great Plains 9.0 eller Great Plains 10,0 på datorn. September 2010 är den aktuella versionen av Microsoft Dynamics Great Plains 10,0 utgåva.

Instruktioner

1 Köp din rekommenderad uppgradering, version 9 eller 10, genom att hitta en software partner på webbplatsen Microsoft Dynamics GP. Se länken i resurser. Du kan bara köpa en installationsdiskett och inte en digital nedladdning att göra uppgraderingen.

2 Sätt in installationsskivan i din server, eller låt din programvara partner konsult göra det åt dig. Disken måste användas på varje server som du har stor vanlig 8 installerat.

3 Använd den på skärmen installationsguiden för att installera uppgraderingen på varje server. Sedan version 8.0, har Mikroskop gjord den stigning förlopp på Great Plains identiskt med Microsoft Office, vilket innebär att du har de uppgraderingsproblem som var standard i tidigare upplagor av Great Plains.

4 Be din partner datakonsult om hjälp om du stöter på problem, till exempel om du inte har servicepack installerad i din nuvarande version. Detta är ett känt problem som kräver en särskild programvarukorrigering som software partner konsulter kan installera på din server.