Yshopnoosa.com

Varför behöver jag en Router för min dator?

Varför behöver jag en Router för min dator?

Många av oss har hört talas om begreppet "router." Vi vet de spela en viss roll i våra dagliga datoranvändning, men vi kan undra exakt varför vi behöver en. Routrar är faktiskt en avgörande tjänst till våra Internet behov.

Definition

En router är en maskinvaruenhet som vidarebefordrar information paket, eller enheter av binär information, antingen en enda dator nätverk eller från ett nätverk till ett annat.

Funktion

En router kan datorn, som finns på ett personligt nätverk, ansluta och kommunicera med Internet, ett globalt nätverk av datorer. Routern fastställer vilken destination att vidarebefordra varje paket med data och sedan leder informationen till den destinationen. Routern kan också bestämma den snabbaste och minst trafikerade vägen för informationen att ta.

Processen

Informationen överförs över Internet via en uppsättning protokoll som kallas nätverksprotokollet TCP/IP. Detta protokoll som roll är att kunna samordna och skicka data över Internet. När information skickas över TCP/IP protokollet nätverket, är den uppdelad i datapaket. Routrar fungera som länken mellan personliga nätverk och Internet och vidarebefordra dessa datapaket till lämpligt nätverk.