Yshopnoosa.com

Återställa en Toshiba Laptop från hårddisken

En Toshiba laptop kan återställas på ett av två sätt: med hjälp av återställningsmedia eller från en partition på hårddisken. Denna partition återvinning verktyget som skiljer från resten av enheten och gör en fabriksåterställning utan användning av några skivor. Så länge partitionen inte har tagits bort, som på grund av en omformatering av hårddisken, verktyget ska vara intakt.

Instruktioner

1 Tryck på "0" och håll ner medan befogenheterna som laptop.

2 Välj en av tre restaurering metoder genom att trycka på antingen "1," "2" eller "3" på tangentbordet. Det första alternativet Återställ allt tillbaka till sitt ursprungliga tillstånd. Alternativ 2 och 3 bör användas av avancerade användare bara för att de avser att justera storleken på partitionen.

3 Klicka på "Ja" på skärmen varning som följer.

4 Tryck på valfri tangent för att starta om när du ser meddelandet om hårddisken har återvunnits.

Tips & varningar

  • Några Toshiba-modeller kräver att du trycker på "F12" eller "F8" att få tillgång till återställningsläge.
  • Återställa från hårddisken kommer att formatera enheten och radera allt på den. Säkerhetskopiera viktig information till en flash-enhet eller annan extern lagringsenhet innan du fortsätter.