Yshopnoosa.com

Hur du skapar en hyperlänk i Photoshop

Hur du skapar en hyperlänk i Photoshop

En webbsida har tre aspekter: utseende, innehåll och struktur. En del av strukturen innebär hyperlänkar som ansluter sidan till andra sidor på webbplatsen eller någon annanstans på webben. Bädda in hyperlänkar i bildfiler med hjälp av Photoshops segmentverktyget.

Instruktioner

1 Öppna en fil i Photoshop antingen genom att dubbelklicka på filen eller gå till Arkiv-menyn, välja "Öppna" och bläddra till filens plats på datorn.

2 Välj segmentmarkeringsverktyget i verktygsfältet. Detta verktyg liknar en mattkniv med en markör pil sticker ut från den.

3 Dubbelklicka någonstans i bilden för att öppna dialogrutan Segmentalternativ.

4 Namnet på bilden i rutan "Namn".

5 Ange Webbadressen till den sida eller plats som du vill att hyperlänken ska peka i rutan URL. Inkludera hela protokollet för URL; många webbplatser, till exempel, kommer att kräva "http:// & quot; innan deras namn.

6 Klicka på "OK" för att stänga rutan Segmentalternativ.

7 Gå till Arkiv-menyn och klicka på "Spara för webben och enheter." Tryck på knappen "Spara" i dialogrutan som visas. I nästa dialogruta spara namn filen igen och Ställ in"som typ" till "HTML och bilder." Klicka på "Spara" spara bilden med inbäddade hyperlänken.