Yshopnoosa.com

Hur man räknar specifika ord i OpenOffice

OpenOffice.org's gratis författare program kan du enkelt räkna en upprepning av vissa ord i dokumentet. Detta är särskilt användbart när du skriver för "search engine optimization," som hjälper dig att uppnå en högre ranking i sökmotorerna. Ett högre antal sökord förekomsten ökar den upplevda betydelsen av artikeln, men alltför hög av en händelse kan få dig att medföra påföljder. Därför hjälper att hålla koll på antalet förekomster dig att uppnå din optimala ordräkning.

Instruktioner

1 Öppna eller skriv din artikel i OpenOffice.org Writer.

2 Håll "Ctrl" och tryck på "F" för att öppna dialogrutan "Sök".

3 Ange specifika ord du vill räkna i fältet "Sök".

4 Kolla "Endast hela ord" om du bara vill hitta det specifika ordet. Till exempel kanske du vill hitta "katt," men inte "katt" eller "katastrof."

5 Tryck på "Sök allt". Detta belyser alla förekomster av det specifika ordet.

6 Klicka på "Verktyg" i huvudmenyn och välj "räkna ord."

7 Leta efter "Ord" under "aktuell markering" header. Detta nummer är antalet förekomster av det specifika ordet. Du kan också hitta det dokument totala ordantalet under avsnittet "Hela dokument."