Yshopnoosa.com

Hur man skapar Worddokument med VB6

Eftersom Microsoft Word är ett allmänt använda program, kan Word-dokument vara ett praktiskt sätt att skicka rapporter. Visual Basic 6 har en inbyggd förmåga att skapa Word-filer, om du vet hur man använder den. Microsoft Word-objekt Library ger alla metoder du behöver för att hantera dokument skapande och formatering.

Instruktioner

1 Starta Visual Basic programvara. Skapa ett nytt projekt.

2 Under projekt-menyn väljer du "Referenser". Rulla ned till Microsoft Word 9.0 Object Library och markera den genom att klicka på kryssrutan. Om du har en version skiljer sig från 9.0, använda den.

3 Skapa en knapp i formuläret tomt. Öppna knappens kod-fönstret. Kopiera och klistra in följande mall:

-Ställ in program och dokument objekt

Dim WordAppl As Word.Application Dim WordDoc As Word.Document

-tilldela en ny instans till objekt

Set WordAppl = New Word.Application Set WordDoc = WordAppl.Documents.Add(DocumentType:=wdNewBlankDocument)

-Infoga text

WordAppl.Selection.TypeText "(Your Text Goes Here)"

-spara dokumentet

WordDoc.SaveAs FileName:="C:\TestWordDoc.doc"

-Stäng och släppa objekt

WordDoc.Close False WordAppl.Quit False

Set WordDoc = Nothing Set WordAppl = Nothing4

Testa genom att köra projektet och klicka på. Du bör hitta nya Word-dokumentet i katalogen C:\.

5 Ändra koden så att den passar dina behov. Använda Objektgranskning för att bekanta dig med ordet objekt och metoder. Konsultera resurserna nedan för ytterligare information.