Yshopnoosa.com

Hur anförtrodde intranät åtkomst till projektserver

Microsoft Office Project Server är ett projekthanteringsprogram som använder Microsoft Project som dess användarprogrammet och stöds av Windows SharePoint Services. SharePoint services används för att skapa webbportaler och wikis och erbjuder webbdelar för integrering i webbsidor. Projektserver erbjuder både offline program samt ett webbgränssnitt. När du söker efter information som behövs för ett projekt, kan du aktivera anförtrodde intranät zon åtkomst till projektserver.

Instruktioner

1 Klicka på "Start" och "Kör". Skriv "Regedit" i rutan "Kör". Klicka på "OK".

2 Leta upp denna undernyckel i registret:

"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\MS Project\Options\General."

3 Klicka på "Redigera" då "nya" inom den registry redaktören. Klicka på "DWORD värde."

4 Skriv "Aktiverar obetrodda Intranet zon åtkomst till Project Server" och tryck på "Enter".

5 Skriv "1" och klicka "OK" i rutan "Data". Klicka på "File" och "Avsluta." Du har nu aktiverat anförtrodde intranät zon tillgång till en projektserver.