Yshopnoosa.com

Hur du omdirigerar datorer till en ny OU

OU står för organisationsenheten i en Active Directory (AD) domän i Windows Server 2003. Som administratör när du skapar en ny användare eller ett datorkonto i AD, standard konton skapas i CN = Users och CN = datorer behållare. Du kan dock omdirigera nya datorer till en annan organisationsenhet.

Instruktioner

1 Logga in på en Windows server-datorn med administratörsbehörighet.

2 Klicka på Start-menyn och välj "Kör..."

3 Skriv "CMD" (utan citattecken) och tryck på "Enter" för att starta "Kommandotolken".

4 Skriv följande kommando i Kommandotolken (utan citattecken):"C:\Windows\system32\redircmp.exe containerDN" och tryck på "Enter". Ersätt "C" med din system driva om enhetsbeteckningen för din server-dator är något annat.

5 Skriv "EXIT" (utan citattecken) och tryck på "Enter" för att avsluta uppgiften.