Yshopnoosa.com

Hur du använder Kimili med FVARS

Kimili Flash bädda in är en modul som gör att ägare av Bloggar och webbplatser som använder ett content management system till ett bekvämt infogar en Flash-film på en sida. Eftersom Flash används för att utveckla interaktiva filmer, är det ibland nödvändigt att passera specifika variabler till filmen, som namnet på den aktuella webbsidan. Du kan skicka de Flash variablerna till en film genom att redigera källkoden för sidan som innehåller Kimili Flash bädda in spelaren.

Instruktioner

1 Öppna webbläsaren och gå till administratörssidan av din blogg eller innehåll ledningssystem. Logga in på ditt administrationssida.

2 Redigera sidan som innehåller Kimili Flash bädda in spelaren. Blogging plattformar och content management system tillåter administratörer att redigera enskilda sidor eller mallar. Se dokumentationen till om du är osäker på hur du kommer åt funktionen.

3 Lokalisera den "[KML_FLASHEMBED /]" tagg i sidan. Denna tagg instruerar din webbplats för att infoga en Kimili Flash bädda in modul.

4 Lägg till följande kodavsnitt i-taggen, före snedstrecket:

fvars = "varname = värde"

Ersätt "var_namn" med namnet på den variabel du vill passera till film och "värde" med värdet du vill tilldela till den. Du kan lägga till ytterligare variabel/värde-par genom att avgränsa dem med semikolon.

5 Spara den redigerade filen eller mall.