Yshopnoosa.com

Hur Style Header länkar i H1 & H2

När du har < h1 > eller < h2 > rubriker på din webbsida, använder du två av de mer dominerande rubrik taggarna på din sida. Dessa typer av märken är bäst att använda nära toppen av din webbsida för att Visa titeln på en artikel eller sida. Använda mindre rubrik Taggar, till exempel < h4 > eller < h5 >, att inkludera underrubriker på andra platser i dokumentet.

Instruktioner

1 Logga in på din webbserver. Öppna den HTML-sida som innehåller < h1 > eller < h2 > rubriker som du vill lägga till stil.

2 Leta upp taggen < h1 > som du vill lägga till stil när HTML-sidan öppnas. Det här exemplet anta att texten är:

< h1 > detta är min rubrik < / h1 >

3 Ersätt denna linje med denna kod:

< h1 stil = "font-size: 26px; färg: blå;" > detta är min rubrik < / h1 >

4 Ersätt "26" och "blå" med teckenstorlek och färg, respektive, att du vill inkludera i stil med huvudet.

5 Upprepa steg 2 till 4, anpassa dem till < h2 >-Taggar på din sida.

6 Publicera sidan.