Yshopnoosa.com

Hur konvertera PDF-filer för att vara sökbar

Om du har skannat dokument, tidningsartiklar eller boksidor till datorn och sparat skannar i Adobe Portable Document Format (PDF), kan sedan du söka igenom filer. När du skannar ett dokument kan skanna du bilden av dokumentet, i stället för texten. Om du vill göra en PDF searchable, måste du använda programvara för optisk teckenigenkänning (OCR). OCR-program söker genom bilder för tecken och sedan omvandlar de till digital text och därmed gör dem sökbara.

Instruktioner

1 Gå till en av de följande OCR webbplatserna: gratis OCR, nya OCR eller Gratis Online OCR. Var och en av dessa webbplatser erbjuder, i huvudsak identisk och så det blir lite skillnad som du väljer.

2 Klicka på "Välj fil," sedan leta upp och välj din PDF-dokument ska konverteras.

3 Klicka på "Konvertera" eller "Skicka fil" beroende på vilken tjänst du använder. Efter konverteringen startar hämtningen. Öppna denna fil och det kommer nu att sökbara.