Yshopnoosa.com

Hur kan jag återställa min HP DV8100 Laptop till fabriksinställningarna?

Hur kan jag återställa min HP DV8100 Laptop till fabriksinställningarna?

När din HP Pavilion dv8100 CTO laptop inte längre kan fungerar effektivt det vara nödvändigt att torka ditt system helt ren och återställa det tillbaka till sin ursprungliga fabriksinställningarna. Dv8100 har två sätt att du kan återställa den till fabriksinställningarna, med en recovery disk eller använda den inbyggda i PC Recovery Tool.

Instruktioner

Recovery Disk

1 Slå på din HP dv8100 laptop.

2 Utför en säkerhetskopiering för alla filer på datorn som du vill behålla. När du återställer din HP dv8100 tillbaka till sin ursprungliga fabriksinställningarna, din system vilja bli torka ren och alla dina sparade filer går förlorade. Genom att spara dem till en USB-enhet, en extern hårddisk eller en resurs som är online backup kan du säkerhetskopiera dina filer.

3 Infoga din återhämtning disk CD i CD-ROM-enheten på din HP dv8100 laptop. Denna återhämtning disk borde ha skapats när du först fick datorn. Om du inte kunde skapa en recovery disk när du först fick din PC kan du köpa återställningsskivor från HP: s webbplats för din dv8100.

4 Starta om datorn. Som datorn startar tillbaka upp, kommer att recovery disk köra för att slutföra återställningsprocessen. Denna process kan ta några minuter.

5 Starta om datorn när du uppmanas att göra så.

PC Recovery Tool

6 Se till att alla dina viktiga datafiler säkerhetskopieras till en annan resurs.

7 Klicka på "Starta" Windows-knappen. Välj "alla program" och "Systemåterställning." Klicka på "PC Recovery."

8 Klicka på "Nästa".

9 Vänta på din HP dv8100 laptop att starta om. Som den bärbara datorn startar om kommer att PC Recovery tool börja löpa. Klicka på "OK" när recovery tool lanserar.

10 Klicka på "Avancerade alternativ". Välj alternativet "Destruktiv återställning". Fabriken restaureringsprocessen börjar. När du uppmanas, starta om datorn för att slutföra återställningsprocessen.