Yshopnoosa.com

Tillåta ActiveX i Vista

ActiveX är en plug-in för Internet Explorer webbläsare. Det ger en viss webbplats ytterligare tillgång till datorn. Microsoft använder ActiveX för dess online antivirusprogram Windows Live OneCare Safety Scanner och Windows Update. Det kan också användas öppnar, så det är viktigt att endast tillåta betrodda webbplatser att installera ActiveX-kontroller. Justera din webbläsares säkerhetsinställningar för att säkerställa att webbplatser som kräver ActiveX-installation du uppmanas att tillåta den.

Instruktioner

1 Klicka på "Start" > "Program" och starta Internet Explorer. Internet Explorer krävs för att köra ActiveX-kontroller.

2 Välj "Verktyg" > "Internetalternativ" > "Säkerhet" i verktygsfältet.

3 Klicka på "Anpassad nivå..." och "ActiveX-kontroller och plugin-program" inställd på "Enable".

4 Klicka på "OK" för att spara ändringarna.