Yshopnoosa.com

Hur konvertera VCT till DVD

Du kan bränna VCT till en tom DVD överföra filer till en annan dator eller skapa en fysisk backup av din virtuella filer. Windows levereras som standard med en native brinnande verktyg för att hjälpa din konvertera dina digitala filer till en DVD eller CD. Använda verktyget brinnande för att skriva filer till DVD i ett format som är kompatibelt med andra datorer.

Instruktioner

1 Infoga en tom DVD-skiva i datorns diskettenhet.

2 Klicka på "Bränn till skiva med hjälp av Windows Explorer" i den snabb som visas när disken läses av enheten. Bränn en skiva fönster öppnas.

3 Skapa ett namn för skivan i fältet Disc titel och klicka på "med CD/DVD-spelare." Klicka på "Nästa" för att öppna en mapp som är associerade med tomma DVD.

4 Klicka på "Start" och Välj dator. Öppna mappen som lagrar VCT filerna du vill lägga till DVD. Klicka på filerna och drar dem till mappen tom disk.

5 Klicka på "Bränn till skiva" knappen på verktygsfältet för att börja skriva VCT filer till disken. Din dator kommer att mata ut DVD när bränningsprocessen är klar.