Yshopnoosa.com

Hur du bifogar en PC-enhet till ett Mac-nätverk

Nätverk som baseras på Apple Macintosh-datorer vanligtvis använder ett protokoll som sitter ovanpå TCP/IP, Internet protocol. Bonjour kan till exempel användas för snabb erkännande av enheter i nätverket, till exempel skrivare. För fil- och skrivardelning, används AppleTalk-protokollet oftast i en all-Apple network. Du kan koppla en PC-enhet till ett nätverk av Apple Macintosh-datorer genom att ansluta enheten till en av datorerna och dela det på nätet.

Instruktioner

1 Anslut PC disken till Macintosh-datorn. Till exempel ansluta en extern hårddisk till Macintosh-datorn med en USB-kabel.

2 Klicka på Systeminställningar-ikonen i Dock.

3 Klicka på "Dela".

4 Klicka för att kolla "fildelning."

5 Klicka på plustecknet under "Delade mappar", sedan dubbelklicka på PC-enheten. Enheten är nu delad i nätverket och är synlig för andra Macintosh-datorer på nätverket.