Yshopnoosa.com

Hur man bygger en USB kabel testare

Hur man bygger en USB kabel testare

USB-kablar är datakablar, används för att överföra data från USB-enheter, till exempel videokameror, externa hårddiskar eller spel joysticks, till datorer. Testa effektiviteten av en USB-kabel kräver inte nödvändigtvis en USB-kabel testare. Du kan också använda en extern hårddisk med USB-portar för att testa din kabel.

Instruktioner

1 Anslut ena änden av USB-kabeln till USB-porten på din externa hårddisk.

2 Anslut den andra änden av USB-kabeln till en ledig USB-port på datorn. Menyn auto-play för den externa hårddisken bör automatiskt visas på din dator.

3 Välj alternativet "Öppna mapp" i menyn auto-play att öppna en mapp för din hårddisk.

4 Testa kablar möjligheten att skicka och ta emot data genom att flytta filer till och från mappen hårddisk. Kontrollera filer när du flytta dem så att de fortfarande fungerar korrekt. Om filerna inte fungerar korrekt, då din USB-kabel inte har sitt test (nämligen överföra en fil från en plats till en annan.)