Yshopnoosa.com

Hur man läser den sista raden i en fil i Python

Python programfiler processer sekventiellt börjar med noll. Detta innebär att den första raden är #0, den andra raden är #1 och den tredje raden är #2. Således för att läsa sista raden i en fil i Python måste du mäta antalet rader i filen och subtrahera en från detta värde. Åstadkomma detta medför öppna filen, bearbeta den till en variabel och sedan köra funktionen "len" på raderna.

Instruktioner

1 Öppna filen och skicka hela innehållet till en variabel med funktionen "öppna" med funktionen "r"-läge som låter Python vet att du bara tänker läsa filen.

content_variable = öppna ("filename.txt',"r ")

2 Dela upp innehåll i linjer, vidarebefordra dem till en annan variabel med funktionen "readlines" och stäng filen:

file_lines = content_variable.readlines()content_variable.Close()

3 Läst den sista raden i filen med hjälp av funktionen len och passera dess värde till en variabel:

last_line = file_lines [len (file_lines) -1]

Funktionen längd mäter antalet linjer och subtraherar en från det att ta reda på numret på den sista raden.