Yshopnoosa.com

Hur du använder funktionstangenter i Microsoft Word

Microsoft Word 2010 har en rik uppsättning av fördefinierade kortkommandon. Varje genväg utför samma funktion av en sekvens av musen, eller ens av en sekvens av tangentbord ingångar navigerar i menyerna. En erfaren användare kan spara tid genom att trycka på en tangentkombination för att utlösa en genväg, istället för att behöva ta händerna från tangentbordet, med tillhörande dröjsmål, att använda musen. I synnerhet har ordet fördefinierade genvägar för varje 12 funktionstangenterna finns på nästan alla amerikanska tangentbord.

Instruktioner

1 Starta Word genom att klicka på "Start" och sedan "Alla program", sedan "Microsoft Office", sedan "Word."

2 Läsa in ett dokument genom att trycka på "Ctrl" och "O" och markera den fil som innehåller det dokument du vill ladda.

3 Tryck på en funktionstangent att utföra kortkommandot samband med det, enligt följande tabell:

TRYCK PÅ / FÖR ATT GÖRA DETTA

F1 / få hjälp eller besöka Microsoft Office.com

F2 / flytta text och bilder

F4 / upprepa den senaste åtgärden

F5 / välja kommandot "Gå till" (startsidan)

F6 / gå till nästa fönsterruta eller ram

F7 / välja kommandot "Stavning" (fliken Granska)

F8 / utöka en markering

F9 / uppdatera markerade fält

F10 / Visa tangenttips

F11 / gå till nästa fält

F12 / välja kommandot "Spara som"