Yshopnoosa.com

Hur gör jag sätta fast Power fel på en HP 6310?

Hur gör jag sätta fast Power fel på en HP 6310?

HP Officejet 6310 allt-i-ett skrivaren använder en nätsladd och power module kombination för att leverera rätt mängd kraft till skrivaren. Nätsladden ansluts till eluttaget samt kraftmodulen. Modulen ansluts sedan till baksidan av själva skrivaren. Problem med skrivarens strömmen kan orsakas av strömsladden och modul, eller av andra faktorer såsom den elektriska ledningar av ett rum eller en överbelastad överspänningsskydd.

Instruktioner

Startar inte

1 Dra ur skrivarens nätsladd från eluttaget. Anslut en annan enhet i uttaget för att se om det fungerar.

2 Jämföra spänning utdata visas på strömförsörjningen med de specifikationer som skrivs ut på skrivaren, bredvid nätkabelns kontakt. Byt ut strömförsörjningen om två spänning numren inte matchar.

3 Jämföra kontakten i skrivaren med nätkabeln, att se till att de är samma form och färg. Byt ut nätsladden med en ny om form eller färg inte matchar.

4 Koppla bort strömmen från baksidan av skrivaren och eluttaget. Ta bort sladden från kraftmodulen, sedan vänta 15 sekunder.

5 Återanslut nätsladden till modulen och ansluter dem till datorn och ett eluttag. Om LED-lampan på modulen inte tänds, Byt ut strömsladden och modul.

"Slå strömmen av sedan på" felmeddelande

6 Koppla bort alla USB, Ethernet eller parallella kablar på skrivaren. Stänga av skrivaren, vänta 15 sekunder, sedan slå på den.

7 Stäng av skrivaren och koppla varje anslutning tillbaka i skrivaren en på gång, om felmeddelandet inte visas igen. Byta ut kabeln du har kopplat in om när du aktiverar skrivaren igen felmeddelandet dyker upp igen.

8 Dra ur skrivarens nätsladd i båda ändar. Vänta 30 sekunder och sedan koppla in sladden tillbaka i skrivaren och direkt till ett eluttag och inte en surge protector eller grenuttag.

9 Slå på skrivaren och vänta och se om det stannar på eller inte. Om skrivaren stannar på, Använd en ny surge protector eller grenuttag med skrivaren i framtiden.

10 Koppla ur skrivaren och flytta den till ett annat rum om det stänger av sig själv. Anslut skrivaren till ett eluttag, slå på den och vänta och se om det stannar på eller inte. Byt ut skrivarens nätsladd med en ny om skrivaren fortfarande stänger sig själv. Om skrivaren stannar på, ha en elektriker titta på ledningarna i den ursprungliga rum.