Yshopnoosa.com

Hur du ställer in en markör till en hyperlänk

Hur du ställer in en markör till en hyperlänk

Med övergripande formatmallar och inline HTML styling, kan du lägga till brett spektrum av visuella effekter till delar av din webbsida, inklusive hyperlänkar. Men kan ändra dekoration eller färg på hyperlänkar ofta ha hindrar markören ändrar utseende när den rullar över dem. Lyckligtvis kan använder en enkel inline style element, du bibehålla förändringen i utseende av en markör även efter att ändra arten av hyperlänken.

Instruktioner

1 Öppna källkoden till sidan med den hyperlänk som du vill ställa in markören stil i en textredigerare.

2 Leta upp och flytta markören till taggen för hyperlänken i källkoden.

3 Lägg till följande kodavsnitt i hyperlänkens taggen:

Style = "markören: pekare;"

Den användarens markören ändras nu i utseende när musen rullas över hyperlänken i fråga.

Tips & varningar

  • Inkludera endast "markören: pekaren;" del av kodstycket i steg tre om du redan har angett en infogad stil parameter i taggen.