Yshopnoosa.com

Hur du infogar bilder i e-postmeddelanden med Outlook Express

Hur du infogar bilder i e-postmeddelanden med Outlook Express

Outlook Express är den förvalda e-postklienten på PC-datorer som kör operativsystemet Windows XP. Outlook Express, kan användare välja att komponera utgående meddelanden i oformaterad text eller RTF-format. Med hjälp av RTF-formatet, kan du infoga bilder direkt i ett meddelande så att personen som får e-post kommer att se bilden utan att behöva hämta en bifogad fil.

Instruktioner

1 Starta Outlook Express programmet på din PC dator.

2 Klicka på knappen "Skapa e-post" i det översta verktygsfältet.

3 Gå till "Format"-menyn och välj alternativet "Rich Text (HTML)".

4 Fyll i "Till" och "Ämne" fält med önskad information.

5 Placera markören i meddelandetexten i e-postmeddelandet.

6 Gå till "Infoga"-menyn och välj alternativet "Bild".

7 Tryck på "Bläddra"-knappen, Markera fotot som du vill inkludera i e-postmeddelandet och klicka på "Öppna".

8 Tryck på "OK" för att infoga det valda fotot i e-post, och klicka sedan på "Skicka".