Yshopnoosa.com

Hur du lägger till CMD. EXE på Start-menyn

Hur du lägger till CMD. EXE på Start-menyn

Windows DOS kommandotolken är fortfarande används av vissa användare. Den körbara att öppna programmet är "cmd.exe." Om du har av misstag tagit bort genvägen från Windows Start-menyn, kan du ersätta den genom att skapa en ny genväg. Den nya genvägen pekar till "cmd.exe" verkställare. När du klickar på det från Start-menyn, öppnas gör befalla snabb. Detta görs med hjälp av guiden Skapa genväg.

Instruktioner

1 Högerklicka på Windows Start-knappen och välj "Utforska". Då öppnas ett fönster i Utforskaren som innehåller alla kataloger för Start-menyn. Dubbelklicka på mappen "Program".

2 Dubbelklicka på en mapp där du vill placera genvägen. "Tillbehör" katalogen är oftast den ursprungliga platsen för genvägen.

3 Högerklicka på ett tomt utrymme i fönstret och välj "Nytt." Listan över alternativ visas, välj "Genväg." Detta startar guiden Skapa genväg.

4 Ange "cmd.exe" in i text låda. Detta är den fil som ska köras när du dubbelklickar på genvägen och öppna kommandotolken DOS. Klicka på knappen "Nästa".

5 Ange ett namn för snar vägen. Du kan namnge det något igenkännbart namn, eller du kan namnge det "DOS prompten." Klicka på knappen "Slutför". Genvägen läggs nu till Start-menyn.