Yshopnoosa.com

Återställa en Dell Dimension 3100

Den stationära datorn Dell Dimension 3100 innehåller en restaurera funktion som låter dig återställa datorn till dess ursprungliga fabriken installationen. Om datorn Dimension har varit igång långsamt eller har smittats med ett virus som förhindrar systemet från att fungera korrekt kan du åtgärda problemet genom att använda funktionen för återställning. Funktionen Dell restaurering sparas på en separat hårddiskpartition som kan nås genom att starta om datorn och få upp menyn setup.

Instruktioner

1 Spara alla filer du behöver från din Dimension 3100 hårddisk till en separat källa, till exempel en flash-enhet eller CD-RW. Starta om datorn.

2 Tryck på tangenterna "Ctrl" och "F11" samtidigt som LED indikatorlamporna på tangentbordet blinkar tillsammans. Starta om datorn och försök igen om du tryckt nycklarna för sent och setup-menyn visas inte.

3 Klicka på "Återställ" i setup-menyn. Vänta på en ny skärm ska visas och klicka sedan på "Bekräfta" för att börja återupprätta Dell Dimension 3100.

4 Vänta på system restaurera förfarandet att avsluta radera hårddisken och installera om operativsystemet Windows XP. Klicka på "Slutför" för att starta Dell Dimension 3100.

5 Följ uppmaningarna som visas på skärmen för att ställa in datorns datum, tid och Internet-anslutning.

Tips & varningar

  • Om du bara vill återställa Dell Dimension 3100 datorn till ett tidigare datum när maskinen arbetade behöver korrekt du inte gå tillbaka till de ursprungliga fabriksinställningarna. I stället öppna Start-fältet och klicka på "Systemverktyg" i Tillbehör-menyn. Välj "System Restore" och klicka sedan på ett datum som du vill använda som en återställningspunkt.
  • Alla data lagras på din dator, från musikfiler på mail, kommer att helt raderas när du återställer Dell Dimension 3100.