Yshopnoosa.com

Hur att mata in siffror i Visual Basic 2005

Hur att mata in siffror i Visual Basic 2005

Manipulera och beräkna siffror är vanliga aktiviteter som används i webb och desktop ansökan programmering. När du hämtar input från ett Visual Basic-program, måste numren sparas i rätt datatyp. Om fel datatyp används Visual Basic returnerar ett fel, och beräkningarna kan påverkas.

Instruktioner

1 Skapa dina variabler. Varje typ av nummer du anger i Visual Basic-program kräver rätt datatyp. Två vanliga datatyper är heltal (tal) och decimaler. Följande kod definierar varje variabel typ:

Dim jag som heltalDim d som dubbel

2 Tilldela värden till variabeln. I det här exemplet anger användaren siffror i Visual Basic-formulär. Följande kod tilldelar värden till variabler utifrån användarens inmatning:

Jag = Convert.ToInt32(myInteger.Text)d = Convert.ToDouble(myInteger.Text)Omvandlingen funktion används, eftersom de data som angavs av användaren är typ "sträng." Omvandlingen till varje datatyp görs när du hämtar information från en textruta och tilldela den till en numerisk variabel.

3 Visa konverterade variabeln för teständamål. Funktionen "MsgBox()" används för att testa din kod och kontrollera intrade och konvertering fungerar korrekt. Använda följande kod för att testa din antal poster:

MsgBox jag & "" & d

4 Spara dina ändringar och tryck på F5-tangenten. F5-tangenten testar din kod i Visual Basic felsökning.