Yshopnoosa.com

Hur tar man bort en iMac Bezel

IMac är en Apple-dator är inrymt i en enda enhet som innehåller både bildskärmen och alla interna maskinvaruenheter. Framsidan av iMac är plastskyddet som omger LCD-monitorn. Ta bort den iMac bezel från runt LCD-monitorn för att ersätta skärmen eller någon av iMac interna komponenter.

Instruktioner

1 Koppla från strömsladden från baksidan av iMac och placera datorn på ryggen på en plan yta.

2 Lyft upp längst ner på iMac och leta upp de två Phillips skruvarna som säkra RAM vik längs mitt del av bottnen av iMac. Ta bort skruvarna med hjälp av en stjärnskruvmejsel. Förstå RAM bay locket och dra från iMac att ta bort den.

3 Ta tag flikarna release på vardera sidan om RAM-modulen och dra utåt att släppa modulen. Förstå RAM-modulen och dra ut den till flytta den.

4 Ta bort de tre Torx-head skruvarna längst ned på iMac med en T8 Torx skruvmejsel.

5 Stå iMac upprätt och förstå det övre högra och vänstra hörnet av bezel. Separat bezel från iMac, arbeta dig runt ringen tills plastskyddet är gratis. Dra inte det bezel från iMac abrupt som iSight webbkamera är fortfarande ansluten till bezel.

6 Nå bakom toppen av bezel och koppla ur kabelkontakten från iSight webbkamera. Dra bezel helt från enheten för att ta bort den.