Yshopnoosa.com

Hur man kör Msconfig i Vista

Msconfig är ett kommando som används i Windows Vista-operativsystemet för att få åtkomst till konfigurationen optionerna för systemstart och tjänster. Du kan köra det här kommandot från sökfunktionen i Windows Vista på Start-menyn, men du bör vara försiktig när du gör ändringar på din dator med det, eftersom felaktig ändringar kan orsaka datorn slutar att fungera ordentligt.

Instruktioner

1 Klicka på "Start" knappen på din Vista-dator.

2 Skriv "msconfig" i fältet Söktext.

3 Tryck på "Enter" för att köra kommandot msconfig och öppna fönstret msconfig.