Yshopnoosa.com

Hur man kompilerar om en kärna

Linux-kärnan är del av operativsystemet som styr de maskinvaru- och processerna, och håller allt fungerar tillsammans. Standardkärnan kan användas på de flesta maskinvarukonfigurationer och med de flesta program och kernel-uppdateringarna kan hanteras av operativsystemets pakethanterare. Det kommer dock gånger--som när du installerar den senaste maskinvaran, programvaran kräver en nyare kärna eller du vill bara testa den senaste kärnan--som du behöver för att bygga en anpassad kärna.

Instruktioner

1 Hämta källkodspaketet senaste från kernel.org webbplatsen (se "Ytterligare resurser," nedan).

2 Öppna ett terminalfönster. Terminal-fönstret finns i operativsystemets "Ansökan" huvudmenyn under "Systemverktyg" eller "Verktyg". Du kommer att presenteras med kommandotolken anger du följande kommandon.

3 Skriv kommandot "su" växla till root-användaren.

4 Skriv kommandot "mv kernel.tar/usr/src /" för att flytta paketet kernel källkod till katalogen/usr/src. Ändra "kernel.tar" med det exakta namnet på paketet kernel.

5 Skriv kommandot "tar - xvf kernel.tar" Extrahera paketet kernel källkod.

6 Skriv kommandot "cd Linux /" att flytta till katalogen Linux under/usr/src /

7 Frågan kommandot "gör menuconfig" att få upp menyn kernel konfiguration.

8 Välj någon kernel konfigurationsalternativen genom menyn.

9 Kommando "göra dep: göra rent" konfigurera beroendena och städa upp alla konfigurationsfiler från den senaste kernel-build.

10 Kommandot "innebär en zImage" att skapa Kärnavbilden.

11 Frågan kommandot "make modules" att skapa kärnmodulerna.

12 Skriv kommandot "cp /usr/Linux/src/arch/i386/boot/zImage /boot/newkernel" för att kopiera "zImage" till boot-katalogen.

13 Typ av kommandot "gör modules_install" att sammanställa modulerna.

14 Redigera the/boot/grub/menu.lst arkivera och lägga till följande information:titeln Test Kernel (2.6.0)

root (hd0,1) kernel /boot/zImage-2.6.0 ro root=LABEL=/ initrd /boot/initrd-2.6.0.img15

Starta om systemet.

16 Välj "Test kärnan" från startmenyn grub att starta upp den nya kärnan.