Yshopnoosa.com

Microsoft MFT problem

Master File Table, eller MFT, är den viktigaste komponenten nyckel system eller metadata filer i en hårddisk eftersom det är där alla filer och kataloger på en New Technology File System eller NTFS, volym hålls.

Skadad katalog

När du försöker ta bort, öppna eller byta namn på en mapp eller fil med hjälp av en kommandotolk i filhanteraren eller Utforskaren i Windows NT, får en skadad katalog eller fil du följande felmeddelande:

< enhet >: \ < mapp > är inte tillgänglig

Filen eller katalogen är skadad och icke-läsvärd. Filen eller katalogen är skadad och icke-läsvärd. Filen eller katalogen \ < mapp > är skadad och oläsbar.

Kör hjälpprogrammet chkdsk.

Omöjliga att återvinna utrymme

När en hårddisk är defragmenterad eller omorganiseras, lämnar de stora filer som tagits bort från det en stor lucka i MFT. Dessa inre hål nu gått förlorade lagring och är omöjliga att återvinna.

CHKDSK-verktyget fel

När MFT volymen innehåller mer än 4,194,303 filer, check bricka eller CHKDSK, kommandot kommer inte att kunna identifiera säkerhetsbeskrivningarna i bruk, och detta Verktygsprogram kommer att ta bort dem i processen. Att hålla MFT volymen låg kommer att förhindra detta allvarliga problem uppstår.