Yshopnoosa.com

Hur du använder DIV positionering i en CSS Print Stylesheet

Skriv ut CSS-formatmallar kan du placera en HTML div-elementet någonstans på din webbsida. Du använder attributet "absolut" och sedan ange platsen för den div placering på sidan. Du anger placeringen i bildpunkter, så du kan flytta bilden längst upp eller längst ned på sidan. Vanligtvis tar det flera försök att räkna ut den perfekta positionen för div-elementet.

Instruktioner

1 Högerklicka på den HTML-fil som innehåller div-taggen som du vill placera. Klicka på "Öppna med" och sedan på den HTML-redigerare som du vill använda för att skapa koden.

2 Leta upp div inom HTML-koden. Du kan placera en eller alla av din div behållare. Det spelar ingen roll där div ligger i HTML-koden för egenskapen positionering flyttar div i webbläsaren.

3 Skriv CSS-formatet i en div-tagg. Följande kod placerar div i det övre vänstra hörnet av webbläsaren:

< div id = "vänster" style = "position: absolute; topp: 5px; vänster: 5px;" >< / div >

Den "absoluta" ståndpunkten instruerar webbläsaren att placera div i förhållande till behållaren. "5px" definitionen instruerar webbläsaren att flytta div tag fem pixlarna från toppen av webbläsarfönstret och fem pixlar från vänster sida av webbläsarfönstret.

4 Spara filen och öppna den i en webbläsare. Visa div-taggen läge. Om du vill flytta div-taggen igen, upprepa dessa steg och ändra pixel egenskaper.