Yshopnoosa.com

Hur man har inga lås i en direktfråga fråga Access

En tillgång direktfråga är en funktion i Access-databasen som hämtar poster från en tabell. Kommandot "nolock" låser bordet medan poster hämtas, så inga uppdateringar eller borttagningar kan uppstå även om Access-databasen frågar posterna. Du lägga till kommandot "nolock" i SQL-koden för din fråga, som är en del av Access database designer.

Instruktioner

1 Klicka på Windows "Start" knappen och sedan på "Program." Klicka på "Microsoft Office" och klicka sedan på "Microsoft Access." Din databasprogramvara öppnas.

2 Klicka på "Arkiv", klicka på "Öppna". Dubbelklicka på din Access-databasfilen som har vanligtvis filnamnstillägget "MDB". När filen öppnas, klickar du på "Frågor" för att visa en lista med frågor.

3 Högerklicka på frågan och välj "SQL Visa." Koden för din fråga öppnas. Efter namnet på tabellen i SQL-kod, typ "nolock." Till exempel, följande är en fråga som hämtar alla beställningar och har "nolock" kommandot infogas:

välja * från order med nolock

4 Klicka på knappen "Spara" på toppen. Klicka på knappen "Kör" kommando för att testa din SQL-kod.