Yshopnoosa.com

Hur du använder Accpac kundfordringar i MS DOS

Om du använder programvaran Salvia ERP Accpac för att hantera dina konton, kommer att då det använda Pervasive.SQL databasen, Microsoft SQL Server ot Oracle-databasserver. Om du tidigare har använt de tidiga upplagorna av Accpac programvara, som utnyttjat Microsoft Disk Operating System (MS-DOS), kanske du föredrar att använda DOS för att hämta dina konton nu. I detta fall kan du göra det genom att öppna databasen. Åtkomst till dessa beror på databastyp i användning. Du kan inte komma åt Pervasive.SQL genom ett DOS-fönster.

Instruktioner

1 Öppna Kommandotolken, om du vill emulera DOS, genom att klicka på "Start", och sedan skriva "cmd" och trycka på "Enter".

2 Typ "mysql -h VÄRDNAMN -u Användarnamn -p" (som ersätter VÄRDNAMN och användarnamn på lämpligt sätt), om du vill ange en MySQL-databas. Tryck på "Enter", skriv ditt lösenord och tryck "Enter" igen. Skriv "Välj databas" och ange om du vill visa dina databaser. Skriv "Visa tabeller," att visa tabeller. Använd "Beskriv tabellnamn," ersätter tabellnamn ett namn på en tabell, vill visa uppgifterna för det kontot.

3 Skriv följande om du använder en Oracle-databas, "DB2 SELECT * från tabellen" (utan omgivande citationstecken). Ersätt "bord" med den tabell som du vill öppna från dina konton. Tryck på "Enter".