Yshopnoosa.com

Hur till Blixt BIOS på en Dell

Hur till Blixt BIOS på en Dell

Basic Input/Output System (BIOS) kontrollerar systemets hårdvara såväl som anslutna enheter överföra inställningar till datorns operativsystem under startprocessen. Uppdateringar till minne, hård driva eller start-up program kräver vanligtvis uppdatera eller Flasha BIOS så att systemet startar korrekt. Windows-datorer kräver en särskild sekvens av nycklar under start att aktivera fönstret system setup för att uppdatera eller Flasha BIOS. Enligt Dell datorer öppnar på F2-tangenten under uppstart system setup kontrollerna på de flesta skrivbordsdatorer och bärbara modeller. Linux-användare kan Flasha BIOS med maskinskrivna kommandon.

Instruktioner

Windows

1 Stänga ner datorn och Anslut nätsladden till ett uttag om den inte redan är ansluten (gäller bärbara datorer).

2 Starta datorn och tryck sedan på "F2" när "Dell"-logotypen visas på skärmen för att öppna skärmen inställningar. Om installationsfönstret visas inte och systemet fortsätter dess start-up (boot) sekvens, vänta på datorn till slut starta upp och säkert starta om datorn.

Enligt Dell, kan vissa äldre datormodeller använder en annan sekvens av nycklar att komma åt systemets installationsprogram. Om du trycker på "F2" inte fungerar, prova en av dessa sekvenser när du ser "Dell" logotypen vid start:

Tryck på knappen "Ta bort (Del)"Bärbara datorer: Håll "Fn"-tangenten och tryck sedan på "F1"Bärbara datorer: Tryck och håll "Fn"-tangenten och tryck på "ESC"Stationära datorer: Håll att "Control (Ctrl)" och "Alt" knapparna och tryck på "Enter"

3 Tryck på vänster och höger piltangenter för att växla mellan flikarna på inställningsskärmen tills fliken "BIOS" är markerad.

4 Tryck på upp och ner för att markera objekt under fliken inställning och tryck på höger pil för att välja funktionen.

5 Tryck på "F10" för att spara ändrade inställningar och tryck på "Enter" för att bekräfta detta kommando för att avsluta skärmen Setup för att fortsätta uppstartsprocessen.

Ubuntu 7.04

6 Skriv "getsystemid" i Kommandotolken och tryck sedan "Return".

7 Skriv ner informationen om visas, som ska innehålla följande uppgifter: Libsmbios, System-ID, Service tag-nummer nummer, Express Service-koden, produktnamn, BIOS-Version, leverantör och är Dell. Understryka den BIOS version antalet.

8 Hämta senaste BIOS uppdatera för ditt system (se resurs 1 en lista från Dell). Identifiera rätt version med hjälp av dina System-ID och BIOS versionsnummer från steg 2.

9 Skriv "system_bios_ven_0x1028dev[system ID]version[BIOS version]" vid kommandotolken, och se till att ersätta "[system ID]" och "[BIOS version]: med information från steg 2.

10 Tryck på "Tillbaka" för att öppna systemkatalogen.

11 Skriv "Hämta bios.hdr" i Kommandotolken och tryck sedan på "Retur"-knapp att hämta BIOS-uppdateringsfilen till systemkatalogen.

12 Skriv "modprobe dell_rbu" i Kommandotolken och tryck på "Tillbaka" för att läsa in drivrutinen.

13 Skriv "dellBiosUpdate -u -f./bios.hdr-[x.x.x]" i Kommandotolken, där "[xxx]" anger den BIOS version antal erhålls i steg 2. Exempel: om den BIOS versionen 2.3.2, skriv "dellBiosUpdate -u -f./bios.hdr-2.3.2" i Kommandotolken.

14 Tryck på "Tillbaka" nyckel och att uppdatera och Blixt BIOS. Skriv "omstart" i Kommandotolken och tryck på "Tillbaka" för att starta om datorn med de installerade uppdateringarna.

Tips & varningar

  • Dell varnar, "felaktigt ändra BIOS-inställningarna kan lämna datorn i ett tillstånd där operativsystemet inte längre startar. Vi rekommenderar därför att du spela in original BIOS-inställningar innan du ändrar dem.."