Yshopnoosa.com

Hur du använder en bärbar dator som en primär bildskärm

Om din bärbara dator innehåller en VGA-port, kan du använda en perifer datorskärm bortsett från laptop bildskärmen som du har. Som standard anges en laptop vanligtvis sin monitor som primär bildskärm när du bifogar en ny bildskärm till den. Dock behöver du tillfälligt konfigurera personalisering inställningar på datorn.

Instruktioner

1 Anslut bildskärmens VGA kabeln till den bärbara datorn och högerklicka på skrivbordet på din bärbara dator och klicka på "Anpassa" från droppa-ned menyn i Windows 7.

2 Klicka på länken "Visa" från det vänstra fönstret. Visa dialogruta.

3 Klicka på länken "Ändra Displayinställningar" från det vänstra fönstret. Om skärmupplösningen dialogen visas.

4 Klicka på bildskärmsikonen med ett litet nummer ett i mitten av skärmen och välj "Utöka dessa monitorer" under avsnittet "Flera bildskärmar". Klicka på "OK" när du är klar. Anslutna bildskärmen visar nu, förutom datorns skrivbord.