Yshopnoosa.com

Hur till affär med ett hoppar markören på en HP Pavilion dv2715nr Laptop med Vista

Du skriver ett dokument på datorn HP Pavilion notebook, när plötsligt markören hoppar tillbaka och du anger text i fyra ord tidigare. Detta fortsätter att ske, med markören hoppar som en loppa runt på skärmen. Ibland kan orsakas Detta av en ackumulering av statisk elektricitet, orsakar "loppa power." Innan du kontaktar HP support, är det något du kan göra som kan lösa detta problem.

Instruktioner

Behandlar en hoppar markören på en HP Pavilion dv2715 Laptop med Vista

1 Stäng av HP bärbara datorn. Använda den normala metoden för att göra detta, medger att systemet kan stänga olika program ordentligt.

2 Koppla från externa enheter--externa hårddiskar eller tryckerier--som är anslutna till den bärbara datorn. Kopplar bort nätströmmen från vägguttaget och dra ur nätsladden från anteckningsboken.

3 Vänd på den bärbara datorn och ta bort batteriet från sin avdelning. Var försiktig när du gör detta inte att röra anslutningarna till batteriet. Avsätta batteriet.

4 Vänd på den bärbara datorn och öppna upp locket. Håll strömknappen i 30 sekunder kontinuerligt. Stäng locket.

5 Vänd på den bärbara datorn och byta ut batteriet. Återanslut nätsladden till den bärbara datorn och Anslut den till nätuttaget. Aktivera den bärbara datorn genom att trycka på strömbrytaren.

Tips & varningar

  • Skriv ner dessa steg och alla program som nyligen har installerat eller uppdaterat, samt några inställningar som du kan ha ändrats. Du får kontakta HP support, kommer denna information att behövas.
  • Var försiktig runt batteri och Öppna batterifacket.