Yshopnoosa.com

Hur man använder Crystal-rapport kontroll i Visual Basic

Crystal Report kontroll är en add-on funktion som du kan använda för att göra rapporter när du använder Visual Basic programvara. Visual Basic är en utvecklare program utformade av Microsoft som tillåter en plattform att utforma olika typer av applikationer. När du har utformat din ansökan och rapport, kan Crystal Report kontroll du testa den.

Instruktioner

1 Skapa din rapport. Innan du använder Crystal Report kontroll, använder du formgivaren göra betänkandet Visual Basic. Öppna den Crystal Report designern-tillägg-menyn i Visual Basic.

2 Gå till "Fil" menyn för att skapa en ny rapport. Ett fönster öppnas som ger dig typ av rapporter öppen till dig samt dataramar kan du använda. Förhandsgranska varje alternativ innan du gör ditt val.

3 Använd dra-och-släpp-funktionen i Crystal Reports för att utforma nya rapporten i Visual Basic. En gång färdig, kommer du vill spara filen. Den bör ha filnamnstillägget .rpt.

4 Öppna "Projekt"-menyn i Visual Basic. Välj "Komponenter" och klicka på "Crystal Report kontroll."

5 Lägga till kontrollen i det formulär som du har skapat. Du kommer att behöva ställa in olika egenskaper innan du kör ett test med Crystal Reports. Du kommer att behöva fylla i rapportens filnamn och sökväg, den databas som du vill använda för Crystal rapporten och de data du vill ha inkluderade. När data är korrekt anges i Crystal Report kontrollen, kan du testa den.

6 Skriv ut rapporten för att se om du framgångsrikt har använt Crystal Report kontroll i Visual Basic. För att göra detta, skriv kommandot "FileName.PrintReport."