Yshopnoosa.com

Hur RDP till en fjärransluten dator

När programmet anslutning till fjärrskrivbord är aktiverat på en fjärrdator, kan du använda avlägsen desktopen förbindelsen klienten på en lokal dator till avsides tillträde och styra fjärrdatorn. För människor som behöver få dokument, program eller andra data från en fjärrdator, till exempel åtkomst till en arbetsdator hemifrån, är detta program mycket händig.

Instruktioner

1 Öppna "Start"-menyn.

2 Skriv "mstsc" och tryck på "Enter".

3 Skriv in den IP-adressen för den dator du vill ansluta till och tryck på "Enter".

4 Skriv i dina inloggningsuppgifter för fjärrdatorn, och tryck "Enter" för att slutföra den RDP-anslutningen.