Yshopnoosa.com

Hur man använder Excel för att lösa linjära ekvationer

Hur man använder Excel för att lösa linjära ekvationer

En linjär ekvation är ett algebraiskt uttryck där varje termin är en konstant eller är produkten av en konstant och en enda variabel. Den vanligaste linjär ekvation formen är lutningen intercept, y = mx + b, där y och x är variablerna och b och m representerar de numeriska konstanterna. Det bästa sättet att lösa detta i Excel är att ange ekvationen till b. Så, justera från y = mx + b - b = mx - y.

Instruktioner

Att skapa en fil

1 Skapa en ny Excel-fil för att lösa linjära ekvationer. På ett nytt kalkylblad, klicka på cell A3 och ange "=". Skriv sedan "A1A2 B2B1" och "Enter".

2 Klicka på cell B3 och tryck på "=". Typ "C1B2-C2B1" och "Enter".

3 Klicka på cell C3 och tryck på "=". Typ "A1C2-A2C1" och "Enter".

4 Klicka på cell A4 och tryck på "=". A3-typ"B3" och "Enter".

5 Klicka på cell C4 och tryck på "=". Typ "C3/A3" och "Enter". Spara filen.

Lösa ekvationen

6 Ange koefficienterna för din första linjär ekvation. Det finns tre antal variabler till en linjär ekvation, exempelvis 2 x + 3y = 4. Ange numren utan variablerna i ordning i respektive cellerna A1, B1 och C1.

7 Ange din andra linjär ekvation i på samma sätt, men denna gång i cellerna A2, B2 och C2.

8 Läs lösningen till din ekvation. Den visas omedelbart. Värdet av x kommer att vara i cell A4 och y blir i cell C4.